ENGLISH MAGYAR ROMÂNĂ DEUTSCH CATALÀ ESPAÑOL JĘZYK POLSKI FRANÇAIS BASQUE NEDERLANDS

Mişcare europeană pentru apărarea regiunilor naţionale

O reglementare juridică a UE pentru egalitatea regiunilor şi pentru sustenabilitatea culturilor regionale!

European Citizens' Initiative • Europako Hiritarren Ekimena • Европейска гражданска инициатива • Evropská občanská iniciativa • De europæiske borgerinitiativ • Euroopa kodanikualgatus • Eurooppalainen kansalaisaloite • L'initiative citoyenne européenne • Iniciativa dos cidadáns europeos • Πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Πολιτών • Europees Burgerinitiatief • Europska Građanske inicijative • Tionscnamh Eorpach na Saorámach • Evrópskra ríkisborgara Initiative • Iniciativa Ciutadana Europea • Europejska Inicjatywa Obywatelska • Eiropas pilsoņu iniciatīva • Eiropas pilsoņu iniciatīva • Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej • Európai polgári kezdeményezés • Europäische Bürgerinitiative • Iniziativa dei cittadini europei • Европейская гражданская инициатива • *Iniciativa dos Cidadãos Europeus • Iniciativa Ciudadana Europea • Iniţiativa cetăţenească europeană • Europeiska medborgarinitiativet • Európska občianska iniciatíva • Evropska državljanska pobuda • Avrupa Vatandaş Girişimi • Menter Dinasyddion Ewropeaidd

Democraţia directă şi UE Pentru drepturie regiunilor naţionale Fii voluntarul nostru! FormularEu o susțin
Iniţiativă cetăţenească europeană pentru egalitatea regiunilor: Informaţii obligatorii Informaţii detailate Comitetul cetătenilor Susţinători Ştiri

Informaţiile necesare pentru înregistrarea propunerii de iniţiativă cetăţenească

1. Titlul iniţiativei cetăţeneşti propuse:

Politica de coeziune pentru egalitatea regiunilor şi sustenabilitatea culturilor regionale.

2. Obiectul iniţiativei:

Politica de coeziune a Uniunii să trateze cu deosebită atenţie acele regiuni, care se deosebesc prin particularităţile lor naţionale, etnice, culturale, religioase şi lingvistice de regiunile înconjurătoare.

3. Descrierea obiectivelor propunerii de iniţiativă cetăţenească:

Rămânerea în urmă a regiunilor menţionate mai sus, precum şi a ţinuturilor geografice fără competenţe administrative trebuie prevenită, menţinând condiţiile coeziunii economice, sociale şi teritoriale fără a modifica particularităţile lor.Pentru aceasta le trebuie asigurată egalitatea accesului la fondurile structurale, la toate fondurile, sursele, programele UE, trebuie asigurate garanţii pentru păstrarea particularităţilor lor, pentru dezvoltarea economică corespunzătoare în vederea promovării unei dezvoltări sustenabile a Uniunii, păstrându-se şi diversitatea sa culturală.

4. Dispoziţiile tratatelor considerate relevante de către organizatori pentru acţiunea propusă:

Tratatul privind Uniunea Europeană, art. 2 şi 3.

Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, art. 153., 167., 170., 174., 176., 177. és 178.

© 2020 Toate drepturile rezervate.
Democraţia directă şi UEPentru drepturie regiunilor naţionaleInformaţii obligatoriiInformaţii detailateComitetul cetătenilorSusţinătoriŞtiriFii voluntarul nostru!
Parteneri
Consiliul National SecuiescPartidul National Basc Assemblea Partidul Civic MaghiarConsiliul National al Maghiarilor din TransilvaniaPartidul Popular Maghiar din TransilvaniaUniunea Democratã Maghiarã din RomaniaPartidul Comunitãtii MaghiareHungarian Christian Democratic Alliance
European Free AllianceEuropean Language Equality NetworkFederal Union of European Nationalities
Parteneri
Consiliul local BudapestConsiliul local Gyergyó-
szentmiklós
Consiliul local CsíkszeredaConsiliul local Sepsiszent-
györgy
Consiliul local VácNational Association of Szeklers from BukovinaSociety for Hungarians of the Carpathian BasinSociety for SzeklerlandConsiliul local KézdivásárhelyConsiliul local Farkaslaka
Consiliul local KerepesConsiliul local TörökbálintRákóczi AssociationConsiliul local
Csíkpálfalva
Consiliul local
Eger
Consiliul local
Budapest, XV. kerület
Consiliul local
Hódmezõvásárhely
Consiliul local
Székelyderzs
Citizens' Initiative for a better Komárom
The Sepsireform AssociationConsiliul local
Kápolnásfalu
Consiliul local
Szentegyháza
Consiliul local
Érd
The National Association of the Transylvanian circlesConsiliul local
Szentendre
Association for the Transylvanian HungariansHungarian Civic Circle Civil AssociationCivil Organizations Federation of Covasna County
Eudoxia 20 FoundationConsiliul local
Mány
Consiliul local
Székesfehérvár
Consiliul local
Makfalva
Union of Transylvania family associationsAssociation of Transylvanian extended familiesHungarian Castle FoundationConsiliul local the XXII'nd District of Budapest - Budafok-TétényYOU ARE IMPORTANT!© Movement
Consiliul local
Zebegény
Consiliul local
Vargyas
Consiliul local
Devecser
Consiliul local
Uzon
Consiliul local
Békés
Sudetendeutsche LandsmannschaftConsiliul local
Újkígyós
Consiliul local
Kaposvár
Consiliul local
Dévaványa
Consiliul local
Püspökladány
Hunnia Baráti KörConsiliul local
Nagykanizsa
Consiliul local
Dunaújváros
Consiliul local
Enying
Consiliul local
Kisláng
Consiliul local
Pusztaszabolcs
Consiliul local DunaszerdahelyConsiliul local Újpest
Consiliul local DunakesziConsiliul local TataKereztény Értelmiségiek Szövetsége